Skip to: site menu | section menu | main content

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

Djelatnici

Predstojnik:

 

Dr. sc. Stjepan Milardović, izvanredni profesor

Tel: +385 (01) 45 97 289

E-pošta: smilard@fkit.hr

 

 

Nastavnici i predavači:

 

 

Dr. sc. Laszlo Sipos, redovni profesor

Tel: +385 (01) 45 97 290

E-pošta: lsipos@fkit.hr

 

 

Dr. sc. Ivana Murković-Steinberg, docent

Tel: +385 (01) 45 97 287

E-pošta: ivana.murkovic@fkit.hr

 

 

 

Dr. sc. Biserka Tkalčec, viši predavač

Tel: +385 (01) 45 97 287

E-pošta: btkalcec@fkit.hr

 

 

 

Dr. sc. Lidija Furač, predavač

Tel: +385 (01) 45 97 286

E-pošta: lidija.furac@fkit.hr

 

 

Stručni suradnici:

 

 

Mr. sc. Marinko Markić, viši stručni suradnik

Tel: +385 (01) 45 97 291

E-pošta: mmarkic@fkit.hr

 

 

 

Dipl. inž. Dora Tončić, stručni suradnik

Tel: +385 (01) 45 97 293

E-pošta: dtoncic@fkit.hr

 

 

Asistenti:

 

 

Dipl. inž. Tatjana Ignjatić-Zokić, asistent

Tel: +385 (01) 45 97 272

E-pošta: tizokic@fkit.hr

 

 

Dipl. inž. Petar Kassal, asistent

Tel: +385 (01) 45 97 286

E-pošta: pkassal@fkit.hr

 

 

Znanstveni novaci:

 

 

Dr. sc. Irena Kereković, zn. novak

Tel: +385 (01) 45 97 293

E-pošta: ikerekov@fkit.hr

 

 

Tehnički suradnik i administrator:

 

 

Lili Plenković

Tel: +385 (01) 45 97 292

E-pošta: lplenko@fkit.hr

 

 

 

Povijest

 

        Zavod za opću i anorgansku kemiju, kao samostalnu organizacijsku jedinicu Kemijsko-tehnološkog odsjeka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utemeljio je 1954. prof. dr. sc. Ivan Filipović, pionir u području primjene i razvoja polarografskih metoda analize u nas. Od tada pa do danas ovaj Zavod samostalno djeluje u okviru Tehničkog fakulteta (do 1956.), Kemijsko-prehrambeno-rudarskog fakulteta (od 1956. do 1957.), Tehnološkog fakulteta (od 1957. do 1991.), te Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (od 1991. nadalje).

         Iako utemeljen 1954., korijeni Zavoda dosežu unazad do davne 1919 godine. Naime, od osnutka Tehničke visoke škole 1919., do početka 1941., cjelokupni kolegij „Anorganska kemija“ na Kemijsko-inženjerskom odjelu izvodio se u Laboratoriju, odnosno Zavodu za analitičku kemiju. Nastavu je održavao prof. dr. sc. Vladimir Njegovan. Od 1943. do 1951. nastavu su održavali redom dr. sc. Zvonimir Pinterović, zatim profesorica analitičke kemije dr. sc. Vjera Marjanović-Krajovan, a potom dr.sc. Hrvoje Iveković, redoviti profesor anorganske kemije na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iako je 1951. izborom dr. sc. Viktora Polaka, prvog asistenata na kolegiju „Anorganska kemija“ taj kolegij postao samostalan, ipak je nastavni i znanstveno-istraživački rad bio vezan za Zavod za anorgansku, analitičku i fizikalnu kemiju Farmaceutskog fakulteta.

        Od utemeljenja do 1963., nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda odvijala se na Marulićevom trgu 20. Te godine Zavod za anorgansku kemiju Kemijsko-tehnološkog odjela Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobio je u novoizgrađenoj zgradi Tehnološkog fakulteta u Pierottijevoj ulici 6. prostorije. Tada je Zavod za anorgansku kemiju bio jedini zajednički zavod svim odsjecima Tehnološkog fakulteta. Po jednoj od reorganizacija Tehnološkog fakulteta 1979., Zavod za anorgansku kemiju mijenja naziv u Zavod za opću i anorgansku kemiju. Zavod se 1992. seli na Marulićev trg 19 u bivše prostorije PMF-a, u prostorije primjerene potrebama ukupne površine preko 600 m2, gdje se nalazi i danas. U sklopu Zavoda djeluje danas pet laboratorija: Studentski praktikum, Znanstveno-istraživački laboratorij, Laboratorij za spektrometriju masa, Laboratorij za kemiju i analizu voda, Laboratorij za pročišćavanje voda i poluindustrijska postrojenja, te Laboratorij za analizu emisija iz stacionarnih izvora.

        Najveći doprinos u razvoju i radu ovog Zavoda dao je njegov dugogodišnji predstojnik i utemeljitelj profesor Ivan Filipović, koji je ugradio u Zavod 28 godina života i rada. Kao vrstan pedagog, znanstvenik i čovjek visokih moralnih vrijednosti, odgojio je mnoge generacije studenata koji su danas afirmirani stručnjaci u zemlji i inozemstvu. Nastavnicima i osoblju Zavoda koji su ga poznavali i s njime surađivali, kao i mnogim studentima koje je odgojio, ostao je primjer i uzor sve do danas.

        Odlaskom profesora Ivana Filipovića u mirovinu 1982. godine, vođenje Zavoda preuzimaju njegovi najbliži suradnici prof. dr. Božidar Grabarić i prof. dr. Mihael Tkalčec. Od 2001.do 2009. godine predstojnik je Zavoda prof. dr. Laszlo Sipos, a od 2009. godine doc. dr. Stjepan Milardović.

 

 

 

Laboratoriji

 

Studentski praktikum:

 

voditelj: Dr. sc. Biserka Tkalčec, viši predavač

 

Znanstveno-istraživački laboratorij:

 

voditelj: Dr. sc. Stjepan Milardović, docent

 

 

Laboratorj za spektrometriju masa:

 

voditelj: Dr. sc. Laszlo Sipos, redovni profesor

 

 

Laboratorij za kemiju i analizu voda:

 

voditelj: Dipl. inž. Tatjana Ignjatić Zokić, asistent

 

Laboratorij za pročišćavanje voda i poluindustrijska postrojenja:

 

voditelj: Dipl. inž. Mario Župan, zn. novak

 

 

Laboratorij za analizu emisija iz stacionarnih izvora:

 

voditelj: Dr. sc. Laszlo Sipos, redovni profesor

 

 

Back to top