Skip to: site menu | section menu | main content

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

Dr. sc. Ivana Murković-Steinberg, docent

 

Tel: +385 (01) 45 97 287

E-pošta: ivana.murkovic@fkit.hr

Školovanje:

Datum 1993-1996
Mjesto Graz, Austrija
Ustanova Karl-Franzens Sveučilište
Zvanje doktorat u području prirodnih znanosti, kemija


Datum 1985-1990
Mjesto Zagreb
Ustanova Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Zvanje kemijski inženjer

Datum 1981-1985
Mjesto Osijek
Ustanova Matematička gimnazija
Zvanje matematičar-informatičar

 

Radna mjesta i zvanja:

 

2003-danas
docent
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb

1990 – 2003
asistent i viši asistent
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb


Područje rada:
*sudjelovanje u nastavi kolegija preddiplomskog studija Opća kemija, Kemijski senzori i biosenzori i doktorskog studija Biosenzori
*znanstveno-istraživački rad u području razvoja kemijskih senzora i biosenzora i njihove primjene
*koordinatorica novog preddiplomskog i diplomskog studija iz Primijenjene kemije (2005)
*članica povjerenstva za razvoj novih studija prema Bolonjskoj deklaraciji iz područja prirodnih znanosti
*članica u Vijeću prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu
*članica stalnog znanstvenog odbora međunarodnog skupa “Young Investigator Seminar on Analytical Chemistry” (YISAC)

2002 – danas
Erasmus Technology LLP, Cambridge, UK
Science and Technology Consulting
pridruženi član
znanstveno i tehnologijsko savjetovanje

1993 – 1996
AVL List GmbH (now Roche Diagnostics), Graz, Austria
Scientific Reasearch
Research contractor
Područje rada - Development of fluorescent sensing chemistry for biomedical applications

 

Studijski boravci:

Year 1995
Place of training
Barcelona, Spain
Name and type of organisation providing training Grup de Sensors i Biosensors (Prof. S. Alegret) at the Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
Research exchange visit under EU programm “Concerted Action: Chemical Sensors for In-Vivo Monitoring”

Year 1996
Place of training Cambridge, UK
Name and type of organisation providing training
University of Cambridge, Institute of Biotechnology
Principal subjects
Biennial Intensive Training Workshop Eurocourse on Molecular Sensor Technology, Institute of Biotechnology


Year 1997
Place of training Cambridge, UK
Name and type of organisation providing training
University of Cambridge, Institute of Biotechnology
Principal subjects
Advanced Eurocourse on Molecular Sensor Technology, Institute of Biotechnology

 

Mentorstvo:

Šimo Kordić , diplomski rad
"KEMIJSKI OPTIČKI pH SENZORI PRIPRAVLJENI SOL-GEL TEHNOLOGIJOM"

Jezici:

engleski, njemački

Područje znanstvenog interesa:

Razvoj i primjena kemijskih senzora i biosenzora
Optički kemijski senzori
Fluorescencijski kemijski senzori
Integrirani kemijski analitički sustavi

Područje posebnog interesa:

 

Nastavna djelatnost:

Preddiplomski studij:
Opća kemija, Opća i anorganska kemija
Kemijski senzori i biosenzori

Poslijediplomski studij:
Biosenzori

 

Popis radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top