Skip to: site menu | section menu | main content

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

Dr. sc. Stjepan Milardović, docent

 

Tel: +385 (01) 45 97 289

E-pošta: smilard@fkit.hr

Školovanje:

Datum 1993-1996
Mjesto Zagreb, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Zvanje: doktorat u području prirodnih znanosti, kemija

Datum 1986-1991
Mjesto Zagreb, Tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Zvanje: magisterij u području prirodnih znanosti, kemija

Datum 1977-1981
Mjesto Zagreb, Tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Zvanje:diplomirani inženjer kemijske tehnologije

Datum 1973-1977
Mjesto Zagreb, Srednja elektrotehnička škola
Zvanje:elektrotehničar slabe struje

Radna mjesta i zvanja:

2005- danas
docent (reizbor)
Zavod za opću i anorgansku kemiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb

2000-2005
docent
Zavod za opću i anorgansku kemiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb

1996-2000
viši asistent
Zavod za opću i anorgansku kemiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb

1990-1996
asistent
Zavod za opću i anorgansku kemiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb

1983-1990
voditelj fizikalnog laboratorija i odjela nanosa fotografske emulzije
Poduzeće " Fotokemika" Zagreb, Hondlova 2.

1991-1996
Suradnik na projektu br. 1-07-043: “Razvoj elektrokemijskih biosenzora i kompjuterizirane instrumentacije”. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (1991-1996).

1996-2000
Suradnik na projektu br. 108201. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i tehnologije (1996-2000).

2001-2004
voditelj tehnologijskog projekta (TP-01/012503)
“ Uređaj za mjerenje elektrolita glukoze i laktata u krvi”. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u periodu od 2001-2004.

voditelj znastvenog projekta (0125054)
“Razvoj biosenzora i metode mjerenja antioksidativnog statusa krvi”. Projekt je financiran stedstvima Ministrastva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske u periodu od 2003-2006.

Studijski boravci:

Mentorstvo:

Anita Širanović
“Mjerenje koncentracije glukoze biosenzorom s glukoza-oksidazom”
Maturalni rad , Zagreb 2001.

Irena Kereković
“Razvoj biosenzora i metode mjerenja ukupnog antioksidativnog statusa krvi”
Diplomski rad, Zagreb 2003.

Jerome Le Cunff i Marijana Nodilo
“Mjerenje koncentracije antioksidativnih tvari amperometrijskim biosenzorom s imobilizirnom peroksidazom “ Rektorova nagrada, Zagreb 2004.

Romano D,errico
«Amperometrijsko određivanje Troloks ekvivalenta antioksidativnih tvari enzimski generiranim ABTS radikal kationom», Diplomski rad, Zagreb ožujak 2006

Jezici:

engleski, programski jezici (asembler)

Područje znanstvenog interesa:

Razvoj i primjena kemijski modificiranih elektroda i amperometrijskih biosenzora u biomedicinskoj analizi.
Razvoj i primjena elektrokemijskih analizatora za mjerenje koncentracije analita i metabolita u uzorcima, seruma, pune krvi, sline i urina.
Razvoj novih elektrokemijskih metoda mjerenja antioksidativne aktivnosti ili antioksidativnog kapaciteta.
Razvoj protočnih metoda mjerenja (FIA, SIA) primjenom interdigitaliziranih elektrode u biamperometrijskom ili trielektrodnom mjernom sustavu.
Razvoj nove vrste afinitetnih biosenzora za mjerenje ishemijski modificiranih proteina, te biološki važnih analita.

Područje posebnog interesa:

Recenzije

Više recenzije znanstvenih radova za časopise: Talanta, Croatica Chemica Acta, Food Technology and Biotechnology, Sensors & Actuators: B Chemical, Bioelectrochemistry, Journal of Electroanalytical Chemistry te Analytica Chimica Acta.

Nastavna djelatnost:

Dodiplomska nastava

1. Anorganska kemija (2+2)- nositelj kolegija

2. Opća i anorganska kemija (3+2+2) – sunositelj

3. Kemija okoliša (3+3) – sunositelj


Doktorski studij

4.Biosenzori (2+2)- sunositelj

U nastavi sudjeluje održavanjem predavanja, seminara iz opće kemija te vježbama (Kemija okoliša)

 

Popis radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top