Skip to: site menu | section menu | main content

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

Adresa

 

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Marulićev trg 19

10 000 Zagreb

 

 

Telefon

 

+385 (01) 45 97 291

 

 

Faks

 

+385 (01) 48 29 064

 

 

 

Back to top