Skip to: site menu | section menu | main content

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU

Dipl. inž. Irena Kereković, zn. novak

 

Tel: +385 (01) 45 97 293

E-pošta: ikerekov@fkit.hr

Školovanje:

2004 - upisala poslijediplomski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, smjer inženjerska kemija

1997-2003 - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
zvanje: diplomirani kemijski inženjer, tema diplomskog rada: ''Razvoj biosenzora i metode mjerenja ukupnog antioksidativnog statusa krvi''

1993-1997 - Prirodoslovno matematička gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka

Radna mjesta i zvanja:

2004-
znanstveni novak
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb

2003-2004
pripravnik u proizvodnji
INA Maziva, Milutina Barača 26, Rijeka

Studijski boravci:

Mentorstvo:

Jezici:

engleski, talijanski

Područje znanstvenog interesa:

Razvoj i primjena kemijski modificiranih elektroda i amperometrijskih biosenzora u biomedicinskoj analizi.
Razvoj i primjena elektrokemijskih analizatora za mjerenje koncentracije analita i metabolita u uzorcima, seruma, pune krvi, sline i urina.
Razvoj novih elektrokemijskih metoda mjerenja antioksidativne aktivnosti ili antioksidativnog kapaciteta.
Razvoj protočnih metoda mjerenja (FIA, SIA) primjenom interdigitaliziranih elektrode u biamperometrijskom ili trielektrodnom mjernom sustavu.
Razvoj nove vrste afinitetnih biosenzora za mjerenje ishemijski modificiranih proteina, te biološki važnih analita.

Područje posebnog interesa:

 

Nastavna djelatnost:

Opća kemija - seminari i laboratorijske vježbe
Opća i anorganska kemija - laboratorijske vježbe
Kemija okoliša - laboratorijske vježbe


Popis radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top